T-Lock


BESÖK VÅR NYA EU WEBSHOP IDAG
KLICKA HÄRUSA patent  SE patent
Patent: USA / SE / EU. Full patent lista HÄR

Uppfinningens Syfte: Eliminera Punktering

I till exempel Motocross är det ibland bättre att ha ett lägre tryck än vad som är rekommenderat för vanligt användande. Med lägre tryck i däcken blir däcken lätta att skada vid hårda smällar eller liknande. Det låga trycket gör att däcket kan röra sig på fälgen som in sin tur kan leda till att det helt kan kränga av fälgen. Det finns också risk att slangen i däcken kläms mellan däcket och fälgkanten, vilket resulterar i punktering. I racing är det självklart bättre att kunna åka i mål även fast man fått punktering och detta kan åtgärdas med en anordning som trycker fast däcket till fälgkanten, även utan tryck i däcket.NYHET!
T-Lock med inbyggda dobbar. Besök webshopen och beställ din idag.


Lösningen: T-Lock Concept

T-Lock Concept är en gummianordning som ersätter innerslangen. T-Lock Concept består av gummianordningen (T-Locken), en slang, tätande vätska och en nålventil. T-Locken är ihopsatt till en enda enhet som sedan placeras på fälgbanan. Sedan sätts däcken på med tätningsvätskan i. T-Locken trycksätts sedan så den expanderar så däcket trycks fast mot fälgens insida. Tätningsvätskan tätar sedan mellan T-Lock och däcket. Nålventilen trycks genom däcket och man trycksätter då däcket. Nålen tas sedan bort och tätningsvätskan tätar det lilla hålet som blir.

T-Locken har 3 tätningsläppar på varje sida så luft inte tränger ut. Det är viktigt att dessa är hela och rena (var uppmärksam vid användning av däckjärn vid montering). Ett högt tryck i T-Lockens innerslang är rekommenderat för två anledningar:

  • Däcklåsningsfunktion

    För att skapa hög friktion mellan däcket och fälgen så däcket inte kar röra sig på fälgen. Därför är det väldigt viktigt att fälgen och däcket är rent och torrt.

  • Tätningsfunktion

    Det är viktigt att insidan av däcket och fälgen är hel och ren. Därför ska man inte använda ett däck som tidigare används till vanlig slang och däckslås.

    T-Locks tätningsvätska tätar hålet som uppstår vid pumpning genom nålventilen och för att täta mellan T-Locken och insidan av däcket. Tätningsvätskan tätar också hela däcken ifall hål skulle uppstå. Däck är inte gjorda för att vara helt täta från början då man vanligtvis kör med slang. Tätningsvätskan kan också täta mindre skador på däcken under körning. Det är också viktigt att täta de hål i fälgen som är gjorda för däckslås med de medföljande hattarna. Om detta inte görs finns det risk att T-locks innerslang expanderar genom dessa hål och kan resultera i punktering på innerslangen.

  •