Manual

Manual

Steg 1: Ta bort däcket, slangen, fälgtapen och däckslåset från den fälg du vill montera T-Lock Concept på.

Steg 2: Gör rent fälgen nogrant. Om nödvändigt, spänn ekrarna. Montera de medföljande täcklocken i alla eventuella däcklås hål, från insidan av fälgen. Tejpen håller sedan dessa på plats. Lägg på tre varv blå tejp och gör hål för ventilen i tejpen. (se bild ​A).

Steg 3: Pudra T-Lock slangen rikligt med barnpuder. Fyll i LITE luft i slangen. Lägg i slangen i T-Locken och montera  de medföljande buntbanden med c:a 1 dm mellanrum . Smörj "ränderna" på utsidan av T-Locken med lite T-Lock tätningsvätska runtom på båda sidor (se bild B). Muttern längst ner på slangens ventil får inte tas bort.

Montera enheten som ett vanligt däck. (se bild C). Ta sedan bort buntbanden. Pumpa slangen med endast några få pumptag och centrera T-Locken i mitten av fälg diket. OBS! Släpp ur luften ur slangen innan däcket monteras.

Steg 4: Placera mx-däcket på golvet, pensla på T-Lock tätningsvätska på insidan av däcket (se bild D). Ha däcket stående. Tryck ner fälgen mellan däcksidorna mot golvet så fälgen är mellan däckssidorna (se bild E).

Steg 5: Lägg hjulet ner eller använd ett däckställ. Använd däckjärnen till att monter på en sida av däcket på fälgen. Var försiktig så tätningsläpparna inte skadas på T-Locken. Vänd på hjulet och gör likadant med andra sidan av däcket. Innan du är helt klar, lämna lite öppet och vänd hjulet vertikalt och häll i T-Locks tätningsvätska (se bild F).

Steg 6: Pumpa upp slangen tills däckssidorna "poppar" ut till fälgkanten. Vissa däck kan behöva lite extra luft för att poppa ut (se Tips: pop out). Släpp ut luften ur slangen och pumpa upp den igen med 100psi eller 7 bar. Detta görs för att T-Locken ska placera sig rätt i däcket. Montera ventilhatten på ventilen.

Steg 7: Tryck ner nålen genom däcket mellan dubbarna (se bild G). Trycksätt däcket till önskvärt tryck. Minimum 7 psi (5 bar). Dra ut ventilnålen, rotera hjulet med hålet efter nålen neråt. Detta gör att tätningsvätskan inuti däcket tätar hålet som blev av nålen. Vänta ett par minuter. Montera sedan hjulet på motorcykeln.

Tips

Pop out: Om däcket inte "poppar ut" till fälgkanten, trycksätt däcket tills det poppar ut. Se steg 7 här i manualen.

Justera trycket i däcket: Om du vill justera eller kontrollera däckstrycket, sätt då i nålen i samma område på däcket som du gjort tidigare i steg 7. Det går långsamt att pumpa samt kontrollera trycket genom nålen eftersom den är tunn. Trycket ska ligga över 7 psi/0,5 bar. Tryck under detta kan skada däckets sido stommar. Trycket i däcket varierar med temperaturförändringar.

Kontrollera T-Lock trycket: Kolla alltid det höga trycket i innerslangen innan varje dag du kör. Trycket ska alltid vara minst 100psi/7 bar. Använd helst en pump med inbyggd tryckmätare så du kan trycksätta samtidigt som du kontrollerar trycket.

Byta däck: Lägg ner hjulet eller använd ett däckställ. Släpp ut luften från innerslangen. Tryck däcket från fälgkanten och börja montera av ena däcksidan. Gör sedan likadant med andra sidan. Fälgen ska nu vara mellan däcksidorna. Vänd hjulet vertikalt och tryck fälgen neråt i däcket. Ta tag i övre delen av fälgen med ena handen och den andra handen på övre delen av däcket och dra isär dem. Lämna T-locken på fälgen och nu kan du montera på ett nytt däck från steg 4.

Justera ekrarna: Släpp alltid ut all luft ur T-Locken före du justerar ekrarna. Annars kan fälgtapen och innerslangen skadas av ekermuttrarna på grund av det höga trycket i innerslangen.

Ladda ner som PDF